Zarządzenia Wójta • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Gminy » Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Sochocin z dnia 10 września 2020 r. w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marta Synderska
Data wytworzenia
14 września 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 września 2020
Nazwa pliku
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Sochocin z dnia 10 września 2020 r. w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marta Synderska
Data wytworzenia
14 września 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 września 2020

ZARZĄDZENIE Nr 47/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego przypadąjcych sołectwom w roku 2021 uchwalonych przez zebrania wiejskie

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Grażyna Nurzyńska
Data wytworzenia
10 września 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
10 września 2020
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 47/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego przypadąjących sołectwom w roku 2021 uchwalonych przez zebrania wiejskie
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Grażyna Nurzyńska
Data wytworzenia
10 września 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
10 września 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
10 września 2020

ZARZĄDZENIE 46/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru zadania o nazwie: "Remont świetlicy w miejscowości Gutarzewo gm. Sochocin"

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dariusz Wiśniewski
Data wytworzenia
1 września 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
1 września 2020
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE 46/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru zadania o nazwie: "Remont świetlicy w miejscowości Gutarzewo gm. Sochocin"
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dariusz Wiśniewski
Data wytworzenia
1 września 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
1 września 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
4 września 2020

ZARZĄDZENIE NR 45/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
3 września 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 września 2020
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE NR 45/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
3 września 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 września 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
3 września 2020

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Sochocin.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Soćko-Ruszkowska
Data wytworzenia
7 września 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 września 2020
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Soćko-Ruszkowska
Data wytworzenia
7 września 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 września 2020

ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowy

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
6 sierpnia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 sierpnia 2020
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowy
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
6 sierpnia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 sierpnia 2020

ZARZADZENIE Nr 41/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Sochocin oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Sochocin na 2020 rok.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Grażyna Nurzyńska
Data wytworzenia
26 sierpnia 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 sierpnia 2020
Nazwa pliku
ZARZADZENIE Nr 41/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Sochocin oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Sochocin na 2020 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Grażyna Nurzyńska
Data wytworzenia
26 sierpnia 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 sierpnia 2020

ZARZĄDZENIE Nr 42/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 30 Iipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin"

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Katarzyna Jasińska
Data wytworzenia
3 sierpnia 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 sierpnia 2020
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 42/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 30 Iipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin"
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Katarzyna Jasińska
Data wytworzenia
3 sierpnia 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 sierpnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 40/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 30 lipca 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Sochocin w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
3 sierpnia 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 sierpnia 2020
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE NR 40/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 30 lipca 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Sochocin w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
3 sierpnia 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 sierpnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
30 lipca 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
30 lipca 2020
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE NR 39/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
30 lipca 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
30 lipca 2020
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)