Wniosek o wpisanie osoby do Rejestru Wyborców • Urząd Stanu Cywilnego • Procedury i wnioski • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Procedury i wnioski » Urząd Stanu Cywilnego » Wniosek o wpisanie osoby do Rejestru Wyborców

Wniosek o wpisanie osoby do Rejestru Wyborców

Nazwa sprawy: Wniosek o wpisanie osoby do Rejestru Wyborców

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 05.01.2001 roku Kodeks Wyborczy

(Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zmianami )

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy nr 9

Tel. 23 6618001,6618025,6618013 w 24

poniedziałek-czwartek 8-16

piątek 8-17

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Pokój nr 19 Longina Włodarska

IV. Wymagane wnioski

1.Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B

2.Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

V. Wymagane załączniki

VI. Wymagane dokumenty

Do okazania dowód osobisty lub paszport

VII. Opłaty

Nie pobiera się

VIII. Termin załatwienia sprawy

Decyzje o wpisie lub odmowie wpisania osoby do Rejestru Wyborców wydaje Burmistrza Miasta i Gminy w terminie 3 dni

od dnia wniesienia wniosku.

IX. Tryb odwoławczy

Skarga na decyzję o odmowie wpisania do rejestru Wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w Płońsku w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin

X. Opłaty za odwołanie

Nie wnosi się

Pokaż metkę
Nazwa
Wniosek o wpisanie osoby do Rejestru Wyborców
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 stycznia 2014
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin