Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. • Edukacja • Procedury i wnioski • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Procedury i wnioski » Edukacja » Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Wnioski:

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 900).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin
09-110 Sochocin
ul. Guzikarzy 9
Tel. 23 6618001

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Elżbieta Adamkiewicz

IV. Wymagane wnioski

Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola

V. Wymagane dokumenty

- Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
- Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych)
- Potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki
- Potwierdzenie przyjęcia dziecka do klasy integracyjnej lub oddziału integracyjnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki

- Dokument potwierdzający średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100km dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu (np. wydruk ze strony producenta)

VI. Opłaty

Nie podlega

VII. Termin załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

VIII. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

IX. Opłaty za odwołanie

Nie dotyczy

X. Informacje dodatkowe

Obowiązkiem gminy jest:

1) Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

2) Zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) Zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, następuje na podstawie zawartej umowy między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.
4) Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Pokaż metkę
Nazwa
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
13 sierpnia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 sierpnia 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
21 czerwca 2024
Nazwa
Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
13 sierpnia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 sierpnia 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
13 października 2023
Nazwa
Klauzula informacyjna RODO.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 sierpnia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 sierpnia 2016
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Klauzula dowozy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
14 lipca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 lipca 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Uchwała
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Adamkiewicz
Data wytworzenia
14 lipca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 lipca 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
28 marca 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin