Zagospodarowanie przestrzenne • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Emilia Budek
Data wytworzenia
20 lutego 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 lutego 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
28 sierpnia 2017
Nazwa pliku
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy S O C H O C I N dla terenów w granicach administracyjnych wsi: Baraki, Budy Gutarzewskie, Koliszewo, Kolonia Sochocin, Kondrajec, Podsmardzewo, Rzy, Smardzewo i Wierzbówiec.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Urbańska
Data wytworzenia
9 lutego 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 lutego 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr VII/56/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
24 czerwca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
24 czerwca 2019
Nazwa pliku
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sochocin dla terenu oznaczonego literami ABCD na terenie miasta Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Zbigniew Grabowicz
Data wytworzenia
23 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 grudnia 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
23 grudnia 2021
Nazwa pliku
P RO G N O Z A ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla potrzeb MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy SOCHOCIN dla terenów w granicach administracyjnych wsi: Baraki, Budy Gutarzewskie, Koliszewo, Kolonia Sochocin, Kondrajec, Podsmardzewo, Rzy, Sm
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Urbańska
Data wytworzenia
9 lutego 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 lutego 2024
Nazwa pliku
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy S O C H O C I N dla terenów w granicach administracyjnych wsi: Biele, Ciemniewo, Gutarzewo, Kępa, Kuchary Królewskie, Kuchary Żydowskie, Milewo, Wycinki i Żelechy.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Urbańska
Data wytworzenia
9 lutego 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 lutego 2024
Nazwa pliku
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla potrzeb MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy SOCHOCIN dla terenów w granicach administracyjnych wsi: Biele, Ciemniewo, Gutarzewo, Kępa, Kuchary Królewskie, Kuchary Żydowskie, Milewo, Wycink
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Urbańska
Data wytworzenia
9 lutego 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 lutego 2024
Nazwa pliku
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla terenów położonych w mieście Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Urbańska
Data wytworzenia
9 lutego 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 lutego 2024
Nazwa pliku
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla potrzeb MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy SOCHOCIN dla terenów położonych w mieście Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Urbańska
Data wytworzenia
9 lutego 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 lutego 2024
Nazwa pliku
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy S O C H O C I N dla terenów w granicach administracyjnych wsi: Bolęcin, Ciemniewo Budy, Drożdżyn, Gromadzyn, Idzikowice, Jędrzejewo, Kołoząb, Niewikla, Pruszkowo i Ślepowrony.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Urbańska
Data wytworzenia
9 lutego 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 lutego 2024
Nazwa pliku
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla potrzeb MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy SOCHOCIN dla terenów w granicach administracyjnych wsi: Bolęcin, Ciemniewo Budy, Drożdżyn, Gromadzyn, Idzikowice, Jędrzejewo, Kołoząb, Niewikla,
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Urbańska
Data wytworzenia
9 lutego 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 lutego 2024
Nazwa pliku
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sochocin dla terenu oznaczonego literami ABCD na terenie miasta Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Zbigniew Grabowicz
Data wytworzenia
23 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 grudnia 2021
Nazwa pliku
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego literami ABCD na terenie miasta Sochocin. Rysunek planu 1-1000.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Zbigniew Grabowicz
Data wytworzenia
22 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2021
Nazwa pliku
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego literami ABCD na terenie miasta Sochocin. Tekst planu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Zbigniew Grabowicz
Data wytworzenia
22 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2021
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr VII/56/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
24 czerwca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
24 czerwca 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
12 marca 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
24 czerwca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
24 czerwca 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
12 marca 2020
Nazwa pliku
Prognoza oddziaływania na środowisko.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
24 czerwca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
24 czerwca 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
2 lipca 2019
Nazwa pliku
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Sochocin - kierunki.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Emilia Budek
Data wytworzenia
19 stycznia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 stycznia 2017
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
20 lutego 2019
Nazwa pliku
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Sochocin - część tekstowa.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Emilia Budek
Data wytworzenia
19 stycznia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 stycznia 2017
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
20 lutego 2019
Nazwa pliku
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Sochocin - uwarunkowania.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Emilia Budek
Data wytworzenia
19 stycznia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 stycznia 2017
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
20 lutego 2019
Nazwa pliku
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Sochocin - prognoza.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Emilia Budek
Data wytworzenia
19 stycznia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 stycznia 2017
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
20 lutego 2019
Nazwa pliku
Przykładowy wzór wniosku o zmianę w studium.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 marca 2014
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
20 lutego 2019
Nazwa pliku
Uchwała nr XVI/131/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenu położonego we wsi Kępa
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 stycznia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 stycznia 2017
Nazwa pliku
Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gmina Sochocin – Południe” dla terenów położonych we wsiach: Biele, Drożdżyn, Gromadzyn, Kołoząb, Milewo, Niewi
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 września 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 września 2015
Nazwa pliku
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sochocin dla terenu oznaczonego literami ABCD na terenie miasta Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Zbigniew Grabowicz
Data wytworzenia
23 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 grudnia 2021
Nazwa pliku
Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Gmina Sochocin – Wschód ” dla terenów położonych we wsiach: Bolęcin, Idzikowice, Jędrzejewo, Kondrajec, Kuchar
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 września 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 września 2015
Nazwa pliku
Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Gmina Sochocin – Sochocin ” dla terenów położonych we wsiach: Sochocin i Kolonia Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 września 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 września 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
18 września 2015
Nazwa pliku
Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Gmina Sochocin - Zachód" dla terenów położonych we wsiach: Baraki, Budy Gutarzewskie, Ciemniewo, Gutarzew
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 września 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 września 2015
Nazwa pliku
Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego Gminy Sochocin 2000r - część graficzna i tekstowa.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Emilia Budek
Data wytworzenia
29 sierpnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 sierpnia 2017
Nazwa pliku
Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego Gminy Sochocin 2007r (zmiana) - część graficzna i tekstowa.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
29 sierpnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 sierpnia 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
29 sierpnia 2017
Nazwa pliku
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 lutego 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 lutego 2014
Nazwa pliku
Załącznik graficzny w skali 1:5000
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 lutego 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 lutego 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 lutego 2014
Nazwa pliku
Załącznik graficzny w skali 1:2000
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 lutego 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 lutego 2014
Nazwa pliku
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Kierunki
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 października 2015
Nazwa pliku
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Uwarunkowania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
8 października 2015
Nazwa pliku
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Część Tekstowa
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 października 2015
Nazwa pliku
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Prognoza oddziaływania na środowisko
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 października 2015
Nazwa pliku
Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 marca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 marca 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
19 marca 2014
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin