Wydział Organizacyjny • RODO • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » RODO » Wydział Organizacyjny
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 stycznia 2020
Nazwa pliku
Archiwum zakładowe
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 stycznia 2021
Nazwa pliku
Członkowie OSP
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 stycznia 2021
Nazwa pliku
Oświadczenia majątkowe
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 stycznia 2021
Nazwa pliku
Kwalifikacja wojskowa
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 stycznia 2021
Nazwa pliku
Praktyki
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 stycznia 2021
Nazwa pliku
Radni
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 stycznia 2021
Nazwa pliku
Rejestr korespondencji
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 stycznia 2021
Nazwa pliku
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 stycznia 2021
Nazwa pliku
Skazani
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 stycznia 2021
Nazwa pliku
Sołtysi
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 stycznia 2021
Nazwa pliku
Sprawy pracownicze
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 stycznia 2021
Nazwa pliku
Sprawy osobiste i rzeczowe
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 stycznia 2021
Nazwa pliku
Umowy cywilnoprawne
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 stycznia 2021
Nazwa pliku
Informacja publiczna
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 stycznia 2021
Nazwa pliku
Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 stycznia 2021
Nazwa pliku
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
25 kwietnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
25 kwietnia 2023
Nazwa pliku
Urlop opiekuńczy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
27 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
27 czerwca 2023
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna stażysta
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
28 maja 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
28 maja 2024
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin