Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Gminy » Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
7 grudnia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 grudnia 2016
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
28 sierpnia 2017
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.107.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
25 kwietnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
25 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.74.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 lutego 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.376.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 lutego 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 lutego 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.375.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 lutego 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.301.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 lutego 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 lutego 2019
Nazwa pliku
Uchwała nr Ci.240.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 września 2018r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Sochocin informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 lutego 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 lutego 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.157.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 kwietnia 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 kwietnia 2018
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.39.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 lutego 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 lutego 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.38.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE zdnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.412.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
6 marca 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.411.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie wieloletniej prognozie finansowej
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
6 marca 2019
Nazwa pliku
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.160.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
27 kwietnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
27 kwietnia 2017
Nazwa pliku
Uchwała w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 stycznia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 stycznia 2017
Nazwa pliku
Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 stycznia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 stycznia 2017
Nazwa pliku
Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 grudnia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 grudnia 2016
Nazwa pliku
Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 grudnia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 grudnia 2016
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)