Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
7 grudnia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 grudnia 2016
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
28 sierpnia 2017
Nazwa pliku
Uchwała Nr 3.e./205/2024 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
18 kwietnia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 kwietnia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr 3.j./236/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
23 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr 3.l./220/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
23 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr 3.c./190/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin projek
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
6 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
6 grudnia 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr 3.h./189/2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
6 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
6 grudnia 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr 3.1.a/92/2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 6 października 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Miejska w Sochocinie.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
3 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 listopada 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr 3.e./79/2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
13 kwietnia 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 kwietnia 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr 3.j./335/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
11 stycznia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr 3.I./326/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
11 stycznia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr 3.h./222/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
8 grudnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 grudnia 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr 3.c./225/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sf
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
8 grudnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 grudnia 2022
Nazwa pliku
Uchwała Nr 3.d./20/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 26 sierpnia 2022 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
26 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Uchwała Nr 3.1.a/21/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
3 czerwca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 czerwca 2022
Nazwa pliku
Uchwała Nr 3.e./51/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
21 kwietnia 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 kwietnia 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr 3.l./9/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w u
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 stycznia 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 stycznia 2022
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
4 stycznia 2022
Nazwa pliku
Uchwała Nr 3.j./11/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 stycznia 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 stycznia 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr 3.c./132/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości sf
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
20 czerwca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 czerwca 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr 3.h./128/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
20 czerwca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 czerwca 2022
Nazwa pliku
Uchwała Nr 3.d/55/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 września 2021 roku wyrażająca opinię o przedłożonym przez Burmistrz Miasta I Gminy Sochocin informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
21 czerwca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 czerwca 2022
Nazwa pliku
Uchwała Nr 3.e/28/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrz Miasta I Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 kwietnia 2021
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Uchwała Nr CI.387.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
4 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 stycznia 2021
Nazwa pliku
Uchwała Nr CI.205.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 września 2020r wyrażająca opinę o przedłożonej przez Wójta Gminy Sochocin informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
4 września 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 września 2020
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
4 września 2020
Nazwa pliku
Uchwała Nr CI.83.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2020r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 kwietnia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 kwietnia 2020
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
4 września 2020
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.343.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
5 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 grudnia 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.342.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
5 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 grudnia 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
5 grudnia 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr 3.1.a/21/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
3 czerwca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 czerwca 2022
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.209.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019r. wyrażająca opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
21 czerwca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 czerwca 2022
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.107.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
25 kwietnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
25 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.74.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 lutego 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.376.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 lutego 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 lutego 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.375.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 lutego 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.301.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 lutego 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 lutego 2019
Nazwa pliku
Uchwała nr Ci.240.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 września 2018r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Sochocin informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 lutego 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 lutego 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.157.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 kwietnia 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 kwietnia 2018
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.39.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 lutego 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
22 lutego 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.38.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE zdnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.412.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
6 marca 2019
Nazwa pliku
Uchwała Nr Ci.411.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie wieloletniej prognozie finansowej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
6 marca 2019
Nazwa pliku
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.160.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
27 kwietnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
27 kwietnia 2017
Nazwa pliku
Uchwała w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 stycznia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 stycznia 2017
Nazwa pliku
Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 stycznia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 stycznia 2017
Nazwa pliku
Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 grudnia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 grudnia 2016
Nazwa pliku
Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 grudnia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 grudnia 2016
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin