Rejestr Instytucji Kultury. • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Rejestr Instytucji Kultury.

Rejestr Instytucji Kultury.

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Sochocin

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Sochocin, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2020 r. poz. 194) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Sochocin:

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Sochocin prowadzi Wydział Administracji i Edukacji, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, tel. 23 / 661 80 25 w. 16, godziny urzędowe: 8.00 – 16.00.

II. Zgodnie z § 10 i 11 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt. 2 ppkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo elektronicznie na wskazany adres.

IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt II podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U z 2007 r. nr 187, poz. 1330).

VI. Opłatę należy uiścić na konto Miasta i Gminy Sochocin BS Załuski Oddział Sochocin numer rachunku: 60 8241 1019 0100 1964 2001 0005

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Adamkiewicz
Data wytworzenia
27 czerwca 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
27 czerwca 2016
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
8 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Rejestr Instytucji Kultury.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Adamkiewicz
Data wytworzenia
27 czerwca 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
27 czerwca 2016
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
21 lutego 2023
Nazwa pliku
Księga Rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Adamkiewicz
Data wytworzenia
27 czerwca 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
27 czerwca 2016
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
28 sierpnia 2017
Nazwa pliku
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Adamkiewicz
Data wytworzenia
27 czerwca 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
27 czerwca 2016
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
28 sierpnia 2017
Nazwa pliku
Księga rejestrowa instytucji kultury nr 4
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Adamkiewicz
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
29 czerwca 2022
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
9 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Księga rejestrowa instytucji kultury nr 5
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Adamkiewicz
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
29 czerwca 2022
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
9 kwietnia 2024
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin