Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin • Udzielone dotacje w roku 2023 • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Udzielone dotacje w roku 2023 » Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin

Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin

We wtorek, 28 lutego, miasto i gmina Sochocin udzieliła pomocy finansowej Gminnemu Klubowi Sportowemu Wkra Sochocin w formie dotacji. Kwota przeznaczona na klub wyniosła 70 tysięcy złotych.

Umowę na wykonanie zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie rozgrywek i imprez sportowych”, podpisali burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński, przy kontrasygnacie skarbnika Marzanny Kucharzak, natomiast z ramienia sochocińskiego klubu prezes Józef Grabowski oraz skarbnik Beata Kruszewska.

Pieniądze mają trafić między innymi na: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania rozgrywek sportowych lub uczestnictwa w tych rozgrywkach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, a także wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Umowa obowiązuje do końca 2023 roku.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Wojciechowski
Data wytworzenia
28 lutego 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
28 lutego 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
28 lutego 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin