Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin • Udzielone dotacje w roku 2022 • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Udzielone dotacje w roku 2022 » Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin

Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin

W poniedziałek, 1 sierpnia, miasto i gmina Sochocin udzieliła pomocy finansowej Gminnemu Klubowi Sportowemu Wkra Sochocin w formie dotacji. Kwota przeznaczona na klub wyniosła 35 tysięcy zł.

Umowę na wykonanie zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie rozgrywek i imprez sportowych”, podpisali burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński, przy kontrasygnacie skarbnika Marzanny Kucharzak, natomiast z ramienia sochocińskiego klubu prezes Józef Grabowski oraz skarbnik Beata Kruszewska.

Pieniądze mają trafić między innymi na: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania rozgrywek sportowych lub uczestnictwa w tych rozgrywkach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, a także wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Umowa obowiązuje do końca 2022 roku.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Wojciechowski
Data wytworzenia
3 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 sierpnia 2022
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
3 sierpnia 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin