Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin • Udzielone dotacje w roku 2021 • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Udzielone dotacje w roku 2021 » Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin

Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin

W piątek, 26 lutego, miasto i gmina Sochocin udzieliła pomocy finansowej Gminnemu Klubowi Sportowemu Wkra Sochocin w formie dotacji. Kwota przeznaczona na klub wyniosła 30 tys. zł.

Umowę na wykonanie zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie rozgrywek i imprez sportowych”, podpisali burmistrz Jerzy Ryziński i prezes sochocińskiego klubu Józef Grabowski.

Pieniądze mają trafić m.in. na: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach i kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego czy sfinansowanie stypendiów sportowych oraz wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
26 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 lutego 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin