Dotacje • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Dotacje

Stowarzyszenie Aktywnie Zakręceni im. Marka Kasprzaka

W piątek, 24 marca Gmina Sochocin podpisała umowę, w ramach której na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie aktywnego stylu życia”, 5 tys. zł otrzyma Stowarzyszenie Aktywnie Zakręceni im. Marka Kasprzaka. Pieniądze stowarzyszenie może przeznaczyć m.in. na organizację zajęć sportowych w…

Gminny Klub Sportowy ,,WKRA"

W poniedziałek, 6 lutego Gmina udzieliła Gminnemu Klubowi Sportowemu WKRA Sochocin pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 70.000,00 zł na wykonanie zadania pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie…
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Grażyna Nurzyńska
Data wytworzenia
12 kwietnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
12 kwietnia 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
28 sierpnia 2017
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin