Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy • Struktura Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Struktura Miasta i Gminy » Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
29 kwietnia 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 kwietnia 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
28 sierpnia 2017
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
8 kwietnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 kwietnia 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
8 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jedostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2024 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 lipca 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 lipca 2024
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
24 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jedostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2024 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 lipca 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 lipca 2024
Nazwa pliku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o należnosci oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec II kwartału 2024 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 lipca 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 lipca 2024
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2024
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 lipca 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 lipca 2024
Nazwa pliku
Rb-Z kwartalne sprawozdanieo stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec II kwartału 2024 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 lipca 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 lipca 2024
Nazwa pliku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jedostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2024 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
24 kwietnia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jedostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2024 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
24 kwietnia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
24 kwietnia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Rb-Z kwartalne sprawozdanieo stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec I kwartału 2024 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
24 kwietnia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o należnosci oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec I kwartału 2024 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
24 kwietnia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jedostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
23 kwietnia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jedostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
23 kwietnia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
23 kwietnia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Rb-Z kwartalne sprawozdanieo stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2023 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
23 kwietnia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o należnosci oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2023 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
23 kwietnia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2023
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
22 grudnia 2023
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2023
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2023
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023
Nazwa pliku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023
Nazwa pliku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023
Nazwa pliku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023
Nazwa pliku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2023
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
4 sierpnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 sierpnia 2023
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2023
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
4 sierpnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 sierpnia 2023
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
4 sierpnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 sierpnia 2023
Nazwa pliku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
4 sierpnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 sierpnia 2023
Nazwa pliku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
4 sierpnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 sierpnia 2023
Nazwa pliku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2023
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
7 lipca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 lipca 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 lipca 2023
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2023
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
7 lipca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 lipca 2023
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2023
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
7 lipca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 lipca 2023
Nazwa pliku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
7 lipca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 lipca 2023
Nazwa pliku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
7 lipca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 lipca 2023
Nazwa pliku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
16 marca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 marca 2023
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
16 marca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 marca 2023
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia31 grudnia roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
16 marca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 marca 2023
Nazwa pliku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
16 marca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 marca 2023
Nazwa pliku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
16 marca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 marca 2023
Nazwa pliku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
20 grudnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 grudnia 2022
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
20 grudnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 grudnia 2022
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
20 grudnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 grudnia 2022
Nazwa pliku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
20 grudnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 grudnia 2022
Nazwa pliku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
20 grudnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 grudnia 2022
Nazwa pliku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
24 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
24 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
24 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
24 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
12 maja 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
12 maja 2022
Nazwa pliku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
24 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
12 maja 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
12 maja 2022
Nazwa pliku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
12 maja 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
12 maja 2022
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
12 maja 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
12 maja 2022
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
12 maja 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
12 maja 2022
Nazwa pliku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
12 maja 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
12 maja 2022
Nazwa pliku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
12 maja 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
12 maja 2022
Nazwa pliku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
15 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
15 czerwca 2022
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
15 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
15 czerwca 2022
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
15 czerwca 2022
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
15 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
15 czerwca 2022
Nazwa pliku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
15 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
15 czerwca 2022
Nazwa pliku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
15 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
15 czerwca 2022
Nazwa pliku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
24 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
16 sierpnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 sierpnia 2021
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
16 sierpnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 sierpnia 2021
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
24 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
16 sierpnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 sierpnia 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
16 sierpnia 2021
Nazwa pliku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
16 sierpnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 sierpnia 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
16 sierpnia 2021
Nazwa pliku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
16 sierpnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 sierpnia 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
16 sierpnia 2021
Nazwa pliku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
20 kwietnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
20 kwietnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
20 kwietnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
20 kwietnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
20 kwietnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
8 kwietnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 kwietnia 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
8 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
8 kwietnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
8 kwietnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
8 kwietnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
8 kwietnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 kwietnia 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
8 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
8 kwietnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
20 lipca 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 lipca 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
20 lipca 2020
Nazwa pliku
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec ii kwartału 2020 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
20 lipca 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 lipca 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
20 lipca 2020
Nazwa pliku
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego, od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
20 lipca 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 lipca 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
20 lipca 2020
Nazwa pliku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
20 lipca 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 lipca 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
20 lipca 2020
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
13 maja 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
13 maja 2020
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
3 marca 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
3 marca 2020
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
12 listopada 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
12 listopada 2019
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
25 lipca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
25 lipca 2019
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 kwietnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 maja 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 maja 2019
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 kwietnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 sierpnia 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
12 kwietnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
12 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 lutego 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 lutego 2018
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
25 października 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
25 października 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
25 października 2017
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
31 lipca 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
31 lipca 2017
Nazwa pliku
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
27 kwietnia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
27 kwietnia 2017
Nazwa pliku
RB-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 roku.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
1 marca 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
1 marca 2017
Nazwa pliku
RB-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
10 sierpnia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
10 sierpnia 2016
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
10 sierpnia 2016
Nazwa pliku
RB-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 sierpnia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 sierpnia 2016
Nazwa pliku
RB-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 marca 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 marca 2016
Nazwa pliku
RB-NDS Sprawozdanie kwartalne za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 sierpnia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 sierpnia 2015
Nazwa pliku
RB-NDS Sprawozdanie kwartalne za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
23 kwietnia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
23 kwietnia 2015
Nazwa pliku
RB-NDS Sprawozdanie kwartalne za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 kwietnia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 kwietnia 2015
Nazwa pliku
RB-NDS Sprawozdanie kwartalne za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 kwietnia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 kwietnia 2015
Nazwa pliku
RB-NDS Sprawozdanie kwartalne za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 roku.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
29 kwietnia 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 kwietnia 2013
Nazwa pliku
RB-NDS Sprawozdanie kwartalne za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 lipca 2013
Nazwa pliku
RB-NDS Sprawozdanie kwartalne za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 listopada 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 listopada 2013
Nazwa pliku
RB-NDS Sprawozdanie kwartalne za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 marca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 marca 2014
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin