Uchwały Rady • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Uchwały Rady

Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XLIV/304/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
13 lipca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 lipca 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr XLIV/304/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
13 lipca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 lipca 2022

UCHWAŁA Nr XLIV/303/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla wniosku rolników o rozwiązanie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie a Kołem Łowi

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
13 lipca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 lipca 2022
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
13 lipca 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr XLIV/303/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla wniosku rolników o rozwiązanie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie a Kołem Łowi
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
13 lipca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 lipca 2022

UCHWAŁA NR XLIII/302/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR XLIII/302/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022

UCHWAŁA Nr XLIII/301/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Sochocin w roku szkolnym 2022/2023

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr XLIII/301/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Sochocin w roku szkolnym 2022/2023
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022

UCHWAŁA Nr XLIII/300/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr XLIII/300/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022
Nazwa pliku
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022
Nazwa pliku
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022

UCHWAŁA Nr XLIII/299/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr XLIII/299/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022
Nazwa pliku
Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022
Nazwa pliku
Załącznik
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022

UCHWAŁA Nr XLIII/298/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sochocin za 2021 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr XLIII/298/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sochocin za 2021 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022

UCHWAŁA Nr XLIII/297/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sochocin za 2021 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr XLIII/297/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sochocin za 2021 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022

UCHWAŁA Nr XLIII/296/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin wotum zaufania

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr XLIII/296/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin wotum zaufania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 czerwca 2022

Uchwała Nr XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
14 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2022
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
21 czerwca 2022
Nazwa pliku
Uchwała Nr XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
14 czerwca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2022
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
21 czerwca 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin