Uchwały Rady • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
2 września 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
2 września 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
2 września 2015
Nazwa pliku
Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
2 września 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
2 września 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
2 września 2015

Uchwała nr VII/57/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie uczczenia 25-lecia samorządu terytorialnego.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
14 lipca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 lipca 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
14 lipca 2015
Nazwa pliku
Uchwała nr VII/57/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie uczczenia 25-lecia samorządu terytorialnego.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
14 lipca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 lipca 2015

Uchwała nr VI/56/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów położonych w granicach administrac, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2015
Nazwa pliku
Uchwała nr VI/56/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów położonych w granicach administrac, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2015

Uchwała nr VI/55/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenu położonego we wsi Kępa, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 sierpnia 2015
Nazwa pliku
Uchwała nr VI/55/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenu położonego we wsi Kępa, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2015

Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 sierpnia 2015
Nazwa pliku
Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
26 czerwca 2015

Uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 sierpnia 2015
Nazwa pliku
Uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2015

Uchwała nr VI/50/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w Uchwale Rady Gminy Sochocin Nr XVI/101/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospoda

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 sierpnia 2015
Nazwa pliku
Uchwała nr VI/50/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w Uchwale Rady Gminy Sochocin Nr XVI/101/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospoda
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2015

Uchwała nr VI/49/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 sierpnia 2015
Nazwa pliku
Uchwała nr VI/49/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
26 czerwca 2015

Uchwała nr VI/48/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 sierpnia 2015
Nazwa pliku
Uchwała nr VI/48/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2015

Uchwała nr VI/47/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykoanania budżetu Gminy Sochocin za 2014 rok.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 sierpnia 2015
Nazwa pliku
Uchwała nr VI/47/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykoanania budżetu Gminy Sochocin za 2014 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 czerwca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 czerwca 2015
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin