Uchwały Rady • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Uchwały Rady

Uchwały Rady

UCHWAŁA NR LX/408/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR LX/408/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024

UCHWAŁA Nr LX/407/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskie w Sochocinie na 2024 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LX/407/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskie w Sochocinie na 2024 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024

UCHWAŁA Nr LX/406/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r, w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2024 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LX/406/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r, w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2024 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024

UCHWAŁA Nr LX/405/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Sochocinie na 2024 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LX/405/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Sochocinie na 2024 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Sochocin na rok 2024 Nr LX/404/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 roku

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Sochocin na rok 2024 Nr LX/404/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024

UCHWAŁA Nr LX/403/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LX/403/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024

UCHWAŁA Nr LX/402/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LX/402/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024

UCHWAŁA Nr LX/401/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LX/401/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024

Uchwała Nr LIX/400/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3ustawy z dnia 24 kw

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
22 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 stycznia 2024
Nazwa pliku
Uchwała Nr LIX/400/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3ustawy z dnia 24 kw
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
22 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 stycznia 2024

Uchwała LIX/397/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Beata Smolińska
Data wytworzenia
17 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
17 stycznia 2024
Nazwa pliku
Uchwała LIX/397/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Beata Smolińska
Data wytworzenia
17 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
17 stycznia 2024
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin