Uchwały Rady • Rada Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Gminy » Uchwały Rady

Uchwały Rady

UCHWAŁA NR XII/100/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zab

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
3 grudnia 2019
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR XII/100/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zab
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
3 grudnia 2019

UCHWAŁA Nr XII/99/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia29.listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
24 grudnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
3 grudnia 2019
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr XII/99/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia29.listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
3 grudnia 2019

UCHWAŁA NR XII/98/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
3 grudnia 2019
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR XII/98/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
3 grudnia 2019

UCHWAŁA Nr XII/97/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie intencyjnego poparcia inicjatywy mieszkańców wsi Pruszkowo

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
3 grudnia 2019
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr XII/97/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie intencyjnego poparcia inicjatywy mieszkańców wsi Pruszkowo
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
3 grudnia 2019

UCHWAŁA NR XII/96/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 grudnia 2019
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR XII/96/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 grudnia 2019

UCHWAŁA Nr XII/95/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 grudnia 2019
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr XII/95/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 grudnia 2019

UCHWAŁA NR XII/94/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 grudnia 2019
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR XII/94/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 grudnia 2019

UCHWAŁA NR XII/93/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 grudnia 2019
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR XII/93/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 grudnia 2019

UCHWAŁA NR XII/92/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 grudnia 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
3 grudnia 2019
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR XII/92/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 grudnia 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
3 grudnia 2019

UCHWAŁA NR XII/91/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 grudnia 2019
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR XII/91/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
3 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 grudnia 2019
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)