Uchwały Rady • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwała Nr LX/416/2023 Rday Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Paulina Ryzińska
Data wytworzenia
2 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
2 stycznia 2024
Nazwa pliku
Uchwała Nr LX/416/2023 Rday Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Paulina Ryzińska
Data wytworzenia
2 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
2 stycznia 2024

UCHWAŁA Nr LX/415/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację prac konserwatorskich odnowienia okien w kościele parafi

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LX/415/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację prac konserwatorskich odnowienia okien w kościele parafi
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024

UCHWAŁA Nr LX/414/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LX/414/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024

UCHWAŁA Nr LX/413/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Sochocin nieruchomości gruntowej za odszkodowaniem z przeznaczeniem na cel publiczny

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LX/413/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Sochocin nieruchomości gruntowej za odszkodowaniem z przeznaczeniem na cel publicznya
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024

UCHWAŁA Nr LX/412/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LX/412/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024

UCHWAŁA Nr LX/411/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LX/411/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024

UCHWAŁA NR LX/410/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR LX/410/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024

UCHWAŁA Nr LX/409/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LX/409/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024

UCHWAŁA NR LX/408/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR LX/408/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024

UCHWAŁA Nr LX/407/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskie w Sochocinie na 2024 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LX/407/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskie w Sochocinie na 2024 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
11 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 stycznia 2024
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin