Projekty uchwał Rady • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał Rady

UCHWAŁA NR ………..RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia .............. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
25 listopada 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
25 listopada 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR ………..RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia .............. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
25 listopada 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
25 listopada 2022

UCHWAŁA NR ………..RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia .............. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
25 listopada 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
25 listopada 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR ………..RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia .............. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
25 listopada 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
25 listopada 2022

UCHWAŁA Nr ……….. RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia………….. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
25 listopada 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
25 listopada 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr ……….. RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia………….. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
25 listopada 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
25 listopada 2022

UCHWAŁA NR …/…./2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia …… 2022 r. w sprawie przekazania pisma według właściwości

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 września 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR …/…./2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia …… 2022 r. w sprawie przekazania pisma według właściwości
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 września 2022

UCHWAŁA NR …../…/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ….2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 września 2022
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
26 września 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR …../…/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ….2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 września 2022

UCHWAŁA NR………… RADY MIEJSKIEJ SOCHOCIN z dnia ……………………… w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/186/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, okre

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 września 2022
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
26 września 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR………… RADY MIEJSKIEJ SOCHOCIN z dnia ……………………… w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/186/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, okre
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 września 2022

UCHWAŁA Nr ………. RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia …………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 września 2022
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
26 września 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr ………. RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia …………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 września 2022

UCHWAŁA Nr …….. RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ………… w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 września 2022
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
26 września 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr …….. RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ………… w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 września 2022

UCHWALA Nr....... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
7 lipca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 lipca 2022
Nazwa pliku
UCHWALA Nr....... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
7 lipca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 lipca 2022

Uchwała Nr……/……/2022 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla wniosku rolników o rozwiązanie umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie a Kołem Łowieckim „Warszawskie Ko

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
7 lipca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 lipca 2022
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
7 lipca 2022
Nazwa pliku
Uchwała Nr……/……/2022 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla wniosku rolników o rozwiązanie umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie a Kołem Łowieckim „Warszawskie Ko
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
7 lipca 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 lipca 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin