Projekty uchwał Rady • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał Rady

UCHWAŁA Nr,.../,,.../2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia28 czerwca2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin wotum zaufania

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr,.../,,.../2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin wotum zaufania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023

PROJEKT UCHWALA Nr .....RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
25 maja 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
25 maja 2023
Nazwa pliku
PROJEKT UCHWALA Nr .....RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
25 maja 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
25 maja 2023

PROJEKT UCHWALA Nr RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy sochocin na 2023 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
25 maja 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
25 maja 2023
Nazwa pliku
PROJEKT UCHWALA Nr RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy sochocin na 2023 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
25 maja 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
25 maja 2023

Uchwala nr .... Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 30 maja 2023r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 534 położonej na terenie miasta Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
25 maja 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
25 maja 2023
Nazwa pliku
Uchwala nr .... Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 30 maja 2023r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 534 położonej na terenie miasta Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
25 maja 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
25 maja 2023

UCHWALA Nr....... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia w sprawie pokrycia cześci kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
25 maja 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
25 maja 2023
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
25 maja 2023
Nazwa pliku
UCHWALA Nr....... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia w sprawie pokrycia cześci kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
25 maja 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
25 maja 2023

UCHWALA Nr ......RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia w sprawie doplat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania Ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
25 maja 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
25 maja 2023
Nazwa pliku
UCHWALA Nr ......RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia w sprawie doplat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania Ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
25 maja 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
25 maja 2023

Uchwała nr........ Rady miejskiej w Sochocinie z dnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 grudnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
29 grudnia 2022
Nazwa pliku
Uchwała nr........ Rady miejskiej w Sochocinie z dnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 grudnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
29 grudnia 2022

Uchwała nr........ Rady miejskiej w Sochocinie z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 grudnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
29 grudnia 2022
Nazwa pliku
Uchwała nr........ Rady miejskiej w Sochocinie z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
29 grudnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
29 grudnia 2022

UCHWAŁA NR.......RADY MIEJSKTEJ W SOCHOCINIE z dnia……….......... 2022 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
12 grudnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
12 grudnia 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR.......RADY MIEJSKTEJ W SOCHOCINIE z dnia……….......... 2022 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
12 grudnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
12 grudnia 2022

UCHWAŁA Nr ……….. RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ………….. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
12 grudnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
12 grudnia 2022
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr ……….. RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ………….. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
12 grudnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
12 grudnia 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin