Projekty uchwał Rady • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał Rady

Uchwała Nr .../.../2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia ...2023 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Sochocin – głównego księgowego budżetu

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
2 sierpnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
2 sierpnia 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr .../.../2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia ...2023 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Sochocin – głównego księgowego budżetu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
2 sierpnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
2 sierpnia 2023

Uchwała Nr .../.../2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia ...2023 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
2 sierpnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
2 sierpnia 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr .../.../2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia ...2023 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
2 sierpnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
2 sierpnia 2023

UCHWAŁA Nr,.../..../2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ...2023 r. sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Sochocinie do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr,.../..../2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ...2023 r. sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Sochocinie do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023

UCHWAŁA Nr .../...../2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ... czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr .../...../2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ... czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023

UCHWAŁA Nr ...... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 2023 roku : w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr ...... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 2023 roku : w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023

UCHWAŁA Nr......... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ...........2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr......... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ...........2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023

UCHWAŁA Nr........ RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia............ w sprawie zmiany uchwaty budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr........ RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia............ w sprawie zmiany uchwaty budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023

UCHWAŁA Nr........... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ............. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr........... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ............. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023

UCHWAŁA Nr .../,.../2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 20223 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sochocin za 2022 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr .../,.../2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 20223 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sochocin za 2022 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023

UCHWAŁA Nr ..../..../2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sochocin za 2022 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
23 czerwca 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr ..../..../2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sochocin za 2022 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 czerwca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 czerwca 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
23 czerwca 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin