Projekty uchwał Rady • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał Rady

UCHWALA NR…………RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ......................... w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023
Nazwa pliku
UCHWALA NR…………RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ......................... w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023

UCHWAŁA Nr ……….. RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ………….. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr ……….. RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ………….. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023

UCHWALA NR…………RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ......................... w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023
Nazwa pliku
UCHWALA NR…………RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ......................... w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023

UCHWALA NR…………RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ......................... w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023
Nazwa pliku
UCHWALA NR…………RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ......................... w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023

UCHWALA NR…………RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ......................... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023
Nazwa pliku
UCHWALA NR…………RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ......................... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023

Uchwala nr ............ Rady Mieiskiei w Sochocinie z dnia 19 wrześniaZ0?3 r. w sprawie reparacii, odszkodowari i zadośćuczynienia z tytulu strat, iakie Polska poniosla z powodu napaSci Niemiec orazpif,nieiszei okupacii

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Nazwa pliku
Uchwala nr ............ Rady Mieiskiei w Sochocinie z dnia 19 wrześniaZ0?3 r. w sprawie reparacii, odszkodowari i zadośćuczynienia z tytulu strat, iakie Polska poniosla z powodu napaSci Niemiec orazpif,nieiszei okupacii
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023

ucHwAr,A NR ...1....12023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 2023 r. w sprawie odwolania czlonka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Nazwa pliku
ucHwAr,A NR ...1....12023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 2023 r. w sprawie odwolania czlonka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023

ucHwAr,A NR .../,.../2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ...... 2023 r, w sprawie przekazania pisma wedlug wlaściwości

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Nazwa pliku
ucHwAr,A NR .../,.../2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ...... 2023 r, w sprawie przekazania pisma wedlug wlaściwości
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023

UCHWALA Nr ...1...12023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ... wrzeSnia}O23 r, w sprawie zasiggnigcia od Komendanta Wojew6dzkiego Policji informacji

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Nazwa pliku
UCHWALA Nr ...1...12023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ... wrzeSnia}O23 r, w sprawie zasiggnigcia od Komendanta Wojew6dzkiego Policji informacji
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023

UCHWAI,A NR . RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia .......,2023 roku w sprawie trybu i sposobu powotywania i odwotywania czlonk6w Zespolu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdzialania Przemocy Domowej w MieScie i Gminie Socho cin or az szczeg6lowych warunk

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Nazwa pliku
UCHWAI,A NR . RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia .......,2023 roku w sprawie trybu i sposobu powotywania i odwotywania czlonk6w Zespolu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdzialania Przemocy Domowej w MieScie i Gminie Socho cin or az szczeg6lowych warunk
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin