Projekty uchwał Rady • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał Rady

UCHWAŁA NR....... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ................ w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR....... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ................ w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023

UCHWAŁA NR .,,...../....... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia .............. 2023 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR .,,...../....... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia .............. 2023 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ,.2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację prac konserwatorskich odnowienia okien w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzcic

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ,.2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację prac konserwatorskich odnowienia okien w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzcic
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023

UCHWAI,A Nr RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ..2023 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania Ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023
Nazwa pliku
UCHWAI,A Nr RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ..2023 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania Ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023

UCHWALA Nr ......... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023
Nazwa pliku
UCHWALA Nr ......... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023

uchwala Budżetowa Miasta i Gminy Sochocin na rok 2024 Nr ................. RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ...........

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023
Nazwa pliku
uchwala Budżetowa Miasta i Gminy Sochocin na rok 2024 Nr ................. RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ...........
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
22 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
22 grudnia 2023

UCHWALA NR…………RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ......................... w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023
Nazwa pliku
UCHWALA NR…………RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ......................... w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023

UCHWALA NR…………RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ......................... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023
Nazwa pliku
UCHWALA NR…………RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ......................... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023

UCHWALA NR…………RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ......................... w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023
Nazwa pliku
UCHWALA NR…………RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ......................... w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023

UCHWALA NR…………RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ......................... w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023
Nazwa pliku
UCHWALA NR…………RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE Z dnia ......................... w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 listopada 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin