Projekty uchwał Rady • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał Rady

Uchwala nr ............ Rady Mieiskiei w Sochocinie z dnia 19 wrześniaZ0?3 r. w sprawie reparacii, odszkodowari i zadośćuczynienia z tytulu strat, iakie Polska poniosla z powodu napaSci Niemiec orazpif,nieiszei okupacii

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Nazwa pliku
Uchwala nr ............ Rady Mieiskiei w Sochocinie z dnia 19 wrześniaZ0?3 r. w sprawie reparacii, odszkodowari i zadośćuczynienia z tytulu strat, iakie Polska poniosla z powodu napaSci Niemiec orazpif,nieiszei okupacii
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023

ucHwAr,A NR ...1....12023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 2023 r. w sprawie odwolania czlonka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Nazwa pliku
ucHwAr,A NR ...1....12023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 2023 r. w sprawie odwolania czlonka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023

ucHwAr,A NR .../,.../2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ...... 2023 r, w sprawie przekazania pisma wedlug wlaściwości

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Nazwa pliku
ucHwAr,A NR .../,.../2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ...... 2023 r, w sprawie przekazania pisma wedlug wlaściwości
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023

UCHWALA Nr ...1...12023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ... wrzeSnia}O23 r, w sprawie zasiggnigcia od Komendanta Wojew6dzkiego Policji informacji

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Nazwa pliku
UCHWALA Nr ...1...12023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia ... wrzeSnia}O23 r, w sprawie zasiggnigcia od Komendanta Wojew6dzkiego Policji informacji
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023

UCHWAI,A NR . RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia .......,2023 roku w sprawie trybu i sposobu powotywania i odwotywania czlonk6w Zespolu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdzialania Przemocy Domowej w MieScie i Gminie Socho cin or az szczeg6lowych warunk

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Nazwa pliku
UCHWAI,A NR . RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia .......,2023 roku w sprawie trybu i sposobu powotywania i odwotywania czlonk6w Zespolu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdzialania Przemocy Domowej w MieScie i Gminie Socho cin or az szczeg6lowych warunk
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023

UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 2023r, w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy Domowej i Ochrony Os6b Doznaj4cych Przemocy Domowej w Miescie i Gminie Sochocin na lata 2023 -2028

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Nazwa pliku
UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 2023r, w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy Domowej i Ochrony Os6b Doznaj4cych Przemocy Domowej w Miescie i Gminie Sochocin na lata 2023 -2028
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023

UCHWAT,A NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia......'.......... r. zmieniająca uchwaly w sprawie udzielenia pożyczki dlugoterminowej dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania - Przyjazne Mazowsze

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Nazwa pliku
UCHWAT,A NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia......'.......... r. zmieniająca uchwaly w sprawie udzielenia pożyczki dlugoterminowej dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania - Przyjazne Mazowsze
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023

UCHWALA Nr ...... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia w sprawie skladek czlonkowskich na rzecz stowarzyszenialokalna Grupa Dzialania - Przyjazne Mazowsz e w dr aLaiqcego Pro gram Rozwoj u obszar6w Wiej skich

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Nazwa pliku
UCHWALA Nr ...... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia w sprawie skladek czlonkowskich na rzecz stowarzyszenialokalna Grupa Dzialania - Przyjazne Mazowsz e w dr aLaiqcego Pro gram Rozwoj u obszar6w Wiej skich
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023

UCHWALA Nr...... RadY Miejskiej w Sochocinie z dnia...... w sprawie zaciągnięcia kredytu dlugoterminowego w roku budżetowym 2023

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Nazwa pliku
UCHWALA Nr...... RadY Miejskiej w Sochocinie z dnia...... w sprawie zaciągnięcia kredytu dlugoterminowego w roku budżetowym 2023
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023

UCHWAŁA NR...... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia...... w sprawie udzielenia pozyczki dlugoterminowej sp6lce Miejskiej Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych w Sochocinie Sp' z o'o'

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR...... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia...... w sprawie udzielenia pozyczki dlugoterminowej sp6lce Miejskiej Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych w Sochocinie Sp' z o'o'
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
15 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 września 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin