Informacje o posiedzeniach Rady • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Informacje o posiedzeniach Rady

Informacje o posiedzeniach Rady

Plan pracy Rady Miejskiej w Sochocinie na 2024 rok


Marzec
1. Informacja o działalności Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku.
2. Informacja o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej Gminy za 2023 rok.Czerwiec
1. Rozpatrzenie zatwierdzenie raportu Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin o stanie miasta i gminy w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2023 rok.
2. Debata nad raportem o stanie miasta i gminy.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok i udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2023 roku.

Wrzesień
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

Październik
1. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych dla miasta i gminy Sochocin na 2025 rok


Listopad
1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady Miejskiej w Sochocinie.
2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne.

Grudzień
1. Uchwalenie budżetu miasta i gminy na 2025 rok.
2. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Sochocinie na 2025 rok.
3. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej na 2025 rok.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
4 stycznia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 stycznia 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
29 stycznia 2024
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin