Informacje o posiedzeniach Rady • Rada Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Gminy » Informacje o posiedzeniach Rady

Informacje o posiedzeniach Rady

Plan pracy Rady Gminy

1.Marzec

1. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2019 roku.

3. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok.


2.Czerwiec

1. Rozpatrzenie zatwierdzenie raportu Wójta Gminy Sochocin o stanie gminy w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2019 rok.

2. Debata nad raportem o stanie gminy.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok i udzielenie absolutorium dla Wójta.


3.Sierpień

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 roku.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

3. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.


4.Październik

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.


5.Listopad

1. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych gminy Sochocin na 2021 rok.

2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady Gminy Sochocin.

3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne.


6.Grudzień

1. Uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok.

2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2021 rok.

3. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej na 2021 rok.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 stycznia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 stycznia 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
30 stycznia 2020
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)