Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi

Przetargi

Pan Zamówień Publicznych na rok 2024.

Pan Zamówień Publicznych na rok 2023.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2022.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2021.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2020.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2019.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2018.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Smardzewie”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
12 lutego 2019, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
12 lutego 2019, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Zaproszenie do składania ofert Dot.: rozpoznania cenowego na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Sochocin w sezonie zimowym 2019 roku

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
28 grudnia 2018, 10:00 • Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
28 grudnia 2018, 11:00 • Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
19 grudnia 2018, 10:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
19 grudnia 2018, 10:15 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sochocin w okresie od 14.12.2018 do 13.12.2021 roku

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
3 grudnia 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul.Guzikarzy 9
rozpoczęcie
3 grudnia 2018, 12:15 • Urząd Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul.Guzikarzy 9

„Remont drogi gminnej nr 301143W w miejscowości Milewo na odcinku 0+000 do km 1+418 o długości 1418 m”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
11 października 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
11 października 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin

„Remont drogi gminnej nr 301162W w miejscowości Sochocin ul. Magazynowa na odcinku 0+000 do km 0+829 o długości 829 m”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
11 października 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
11 października 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin

„Przebudowa drogi gminnej nr 301163W w miejscowości Sochocin, ul. Kazimierza Pułaskiego działka nr ew. 52 na odcinku od km 0+000 do km 0+452 o długości 0,452 km”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
10 października 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
10 października 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn gmina Sochocin”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
10 września 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
10 września 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Sochocin”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
7 września 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
7 września 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) oraz modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec gm. Sochocin.

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
19 lipca 2018, 10:00 • Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul.Żeromskiego 21 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
19 lipca 2018, 10:30 • Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul.Żeromskiego 21 09-110 Sochocin
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin