Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi

Przetargi

Pan Zamówień Publicznych na rok 2023.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2022.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2021.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2020.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2019.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2018.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017.

„Przebudowa (asfaltowanie) drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Żydowskie, gmina Sochocin”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
17 lipca 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
17 lipca 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy9, 09-110 Sochocin

„Przebudowa (asfaltowanie) drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo, gmina Sochocin”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
17 lipca 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
17 lipca 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy9, 09-110 Sochocin

Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Podsmardzewo

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
4 lipca 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
4 lipca 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III)

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
4 lipca 2018, 10:30 • Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
rozpoczęcie
4 lipca 2018, 11:00 • Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III)

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
15 czerwca 2018, 11:00 • Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.
rozpoczęcie
15 czerwca 2018, 13:00 • Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kołozębiu

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
9 maja 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin; ul. Guzikarzy 9; 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
9 maja 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin; ul. Guzikarzy 9; 09-110 Sochocin

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kołozębiu

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
16 lutego 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9
rozpoczęcie
16 lutego 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9

Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Sochocin

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
12 stycznia 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin , ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
12 stycznia 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin , ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Sochocin

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
28 grudnia 2017, 10:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
rozpoczęcie
28 grudnia 2017, 10:20 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

Usługa oświetlenia ulic, dróg, placów i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Sochocin

status
zamknięty
rodzaj
zamówienie z wolnej ręki
składanie ofert
19 grudnia 2017 • Urząd Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
19 grudnia 2017 • Urząd Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin