Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi

Przetargi

Pan Zamówień Publicznych na rok 2024.

Pan Zamówień Publicznych na rok 2023.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2022.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2021.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2020.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2019.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2018.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017.

Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin – Etap II

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
12 kwietnia 2022, 12:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
12 kwietnia 2022, 13:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – dla zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z MGOK w Sochocinie”

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
3 lutego 2022, 10:00 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: rafal.mrozek@sochocin.pl lub pisemnie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie urzędu
rozpoczęcie
3 lutego 2022, 10:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – dla zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z MGOK w Sochocinie”.

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
25 stycznia 2022, 10:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
25 stycznia 2022, 10:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gmina Sochocin w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
21 grudnia 2021, 10:00 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sochocinie ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
21 grudnia 2021, 10:30 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sochocinie ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Sochocin w okresie od 14.12.2021 do 13.12.2022 roku

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie ofertowe
składanie ofert
26 listopada 2021, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul.Guzikarzy 9
rozpoczęcie
26 listopada 2021, 12:15 • Urząd Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul.Guzikarzy 9

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE Z TERENU MIASTA I GMINY SOCHOCIN

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
10 listopada 2021, 10:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
10 listopada 2021, 10:30 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
27 października 2021, 11:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
27 października 2021, 11:30 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

PISEMNE ROZEZNANIE CENOWE na „Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Budy Gutarzewskie, Koliszewo, Rzy, Bolęcin, Idzikowice, Kolonia Sochocin, Kołoząb, Smardzewo i Żelechy”.

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
5 lipca 2021, 12:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
5 lipca 2021, 12:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
21 czerwca 2021, 11:00 • https://miniportal.uzp.gov.pl
rozpoczęcie
21 czerwca 2021, 12:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sochocin w 2021 roku – etap VI

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
15 czerwca 2021, 12:00 • poczta elektroniczna
rozpoczęcie
15 czerwca 2021, 12:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin