Przetargi • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi

Przetargi

Plan Zamówień Publicznych na rok 2020.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2019.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2018.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sochocin w okresie od 14.12.2018 do 13.12.2021 roku

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
3 grudnia 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul.Guzikarzy 9
rozpoczęcie
3 grudnia 2018, 12:15 • Urząd Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul.Guzikarzy 9

„Remont drogi gminnej nr 301143W w miejscowości Milewo na odcinku 0+000 do km 1+418 o długości 1418 m”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
11 października 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
11 października 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin

„Remont drogi gminnej nr 301162W w miejscowości Sochocin ul. Magazynowa na odcinku 0+000 do km 0+829 o długości 829 m”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
11 października 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
11 października 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin

„Przebudowa drogi gminnej nr 301163W w miejscowości Sochocin, ul. Kazimierza Pułaskiego działka nr ew. 52 na odcinku od km 0+000 do km 0+452 o długości 0,452 km”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
10 października 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
10 października 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn gmina Sochocin”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
10 września 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
10 września 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Sochocin”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
7 września 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
7 września 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) oraz modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec gm. Sochocin.

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
19 lipca 2018, 10:00 • Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul.Żeromskiego 21 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
19 lipca 2018, 10:30 • Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul.Żeromskiego 21 09-110 Sochocin

„Przebudowa (asfaltowanie) drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Żydowskie, gmina Sochocin”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
17 lipca 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
17 lipca 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy9, 09-110 Sochocin

„Przebudowa (asfaltowanie) drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo, gmina Sochocin”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
17 lipca 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
17 lipca 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy9, 09-110 Sochocin

Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Podsmardzewo

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
4 lipca 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
4 lipca 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)