„Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z MGOK w Sochocinie” • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości…

„Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z MGOK w Sochocinie”

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
5 sierpnia 2022, 12:00 • Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pomocą platformy zakupowej – miniportalu zamówień publicznych
rozpoczęcie
5 sierpnia 2022, 13:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 lipca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 lipca 2022
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
2 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
20 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 września 2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 lipca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 lipca 2022
Nazwa pliku
SWZ SZ.271.35.2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 lipca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 lipca 2022
Nazwa pliku
zal_1_Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 lipca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 lipca 2022
Nazwa pliku
zal_2_oświadczenie wykonawcy do SWZ
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 lipca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 lipca 2022
Nazwa pliku
zal_3_wykaz robót do SWZ
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 lipca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 lipca 2022
Nazwa pliku
zal_4_wykaz osób do SWZ
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 lipca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 lipca 2022
Nazwa pliku
zal_5_ Umowa do SWZ
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 lipca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 lipca 2022
Nazwa pliku
zal_6_Oświadczenie grupa kapitałowa do SWZ
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 lipca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 lipca 2022
Nazwa pliku
zal_7_MGOK w Sochocinie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 lipca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 lipca 2022
Nazwa pliku
zal_8_Strażnico-świetlica w Drożdżyn
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 lipca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 lipca 2022
Nazwa pliku
zal_9_Świetlica w Gutarzewo
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 lipca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 lipca 2022
Nazwa pliku
zal_10_Strażnico-świetlica w Kępie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 lipca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 lipca 2022
Nazwa pliku
zal_11_Strażnico-świetlica w Kondrajcu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 lipca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 lipca 2022
Nazwa pliku
zal_12_Strażnico-świetlica w Ślepowronach
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 lipca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 lipca 2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
2 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
2 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
2 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
2 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Przedmiar sanitarny dla strażnico-świetlicy Kondrajec
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
2 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
2 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Przedmiar Budowlany dla strażnico-świetlicy Drożdżyn po zmianach
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
2 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
2 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Przedmiar Budowlany dla strażnico-świetlicy Drożdżyn po zmianach
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
2 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
2 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
5 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Informacja z otwarcja ofert
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
5 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Informacja o wyborze oferty
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
23 sierpnia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 sierpnia 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin