„Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Sochocinie” • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » „Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w…
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
13 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
13 lutego 2024
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
13 lutego 2024
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertty
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
21 marca 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 marca 2024
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 marca 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 marca 2024
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
13 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
13 lutego 2024
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
13 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
13 lutego 2024
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 Wykaz zrealizowanych robót budowlanych
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
13 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
13 lutego 2024
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
13 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
13 lutego 2024
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 Projekt umowy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
13 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
13 lutego 2024
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
13 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
13 lutego 2024
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 a fotografia poglądowa kubatury budynku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
13 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
13 lutego 2024
Nazwa pliku
załącznik nr 6 Przedmiar robót, kosztorys
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
13 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
13 lutego 2024
Nazwa pliku
załącznik nr 7 Decyzja nr 81DC2023 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
13 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
13 lutego 2024
Nazwa pliku
załącznik nr 8 Wpis do rejestru zabytków Decyzja nr 13832007 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
13 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
13 lutego 2024
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin