ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY SOCHOCIN • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI…

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY SOCHOCIN

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
26 stycznia 2015, 9:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
26 stycznia 2015, 10:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA
KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY SOCHOCIN
Numer ogłoszenia: 6927 2015;
data zamieszczenia: 16.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sochocin , ul. Guzikarzy 9, 09110
Sochocin, woj. mazowieckie, tel. 23 6618001 lub 6618013 wew.28, faks 23 6618055.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sochocin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA
KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY SOCHOCIN.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia:jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sochocin w tym: a)odpadów komunalnych
zmieszanych, oraz popiół, b)odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:opakowania
z tworzyw sztucznych i puszki aluminiowe,
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 stycznia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 stycznia 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
16 stycznia 2015
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
2 lutego 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
2 lutego 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
2 lutego 2015
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 stycznia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 stycznia 2015
Nazwa pliku
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 stycznia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 stycznia 2015
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 stycznia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 stycznia 2015
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Oświadczenie.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 stycznia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 stycznia 2015
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Oświadczenie.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 stycznia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 stycznia 2015
Nazwa pliku
Załacznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 stycznia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 stycznia 2015
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 - Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 stycznia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 stycznia 2015
Nazwa pliku
Załacznik nr 6 - Wykaz osób.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 stycznia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 stycznia 2015
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 - Informacja.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 stycznia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 stycznia 2015
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 - Umowa.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 stycznia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 stycznia 2015
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 stycznia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 stycznia 2015
Nazwa pliku
Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Bilińska
Data wytworzenia
26 stycznia 2015
Informację opublikował
Renata Bilińska
Data publikacji
26 stycznia 2015
Nazwa pliku
Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Bilińska
Data wytworzenia
26 stycznia 2015
Informację opublikował
Renata Bilińska
Data publikacji
26 stycznia 2015
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin