ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ I NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY SOCHOCIN • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, …

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ I NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY SOCHOCIN

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
25 listopada 2014, 9:30 • Urząd Gminy Sochocin ul.Guzikarzy 9 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
25 listopada 2014 • Urząd Gminy Sochocin ul.Guziakarzy 9 09-110 Sochocin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Urząd Gminy Sochocin , ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, woj.

mazowieckie, tel. 23 6618001 lub 6618013 wew.28, faks 23 6618055.

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.).

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : www.sochocin.pl

Adres, pod którym można uzyskać SIWS w wersji papierowej :

Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekaże w termie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sochocin."

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Bilińska
Data wytworzenia
6 listopada 2014
Informację opublikował
Renata Bilińska
Data publikacji
6 listopada 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
19 listopada 2014
Nazwa pliku
Zawiadomienie o unieważenieniu postępowania.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
25 listopada 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
25 listopada 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
25 listopada 2014
Nazwa pliku
Zmiana treści SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 listopada 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 listopada 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
19 listopada 2014
Nazwa pliku
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
14 listopada 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 listopada 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
14 listopada 2014
Nazwa pliku
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
14 listopada 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 listopada 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
14 listopada 2014
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie po zmianach.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
14 listopada 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 listopada 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
14 listopada 2014
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Bilińska
Data wytworzenia
6 listopada 2014
Informację opublikował
Renata Bilińska
Data publikacji
6 listopada 2014
Nazwa pliku
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Bilińska
Data wytworzenia
6 listopada 2014
Informację opublikował
Renata Bilińska
Data publikacji
6 listopada 2014
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy wykonawcy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Bilińska
Data wytworzenia
6 listopada 2014
Informację opublikował
Renata Bilińska
Data publikacji
6 listopada 2014
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Bilińska
Data wytworzenia
6 listopada 2014
Informację opublikował
Renata Bilińska
Data publikacji
6 listopada 2014
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Bilińska
Data wytworzenia
6 listopada 2014
Informację opublikował
Renata Bilińska
Data publikacji
6 listopada 2014
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych usług
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Bilińska
Data wytworzenia
6 listopada 2014
Informację opublikował
Renata Bilińska
Data publikacji
6 listopada 2014
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz narzędzi ,wyposażenia i urządzeń technicznych
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Bilińska
Data wytworzenia
6 listopada 2014
Informację opublikował
Renata Bilińska
Data publikacji
6 listopada 2014
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Bilińska
Data wytworzenia
6 listopada 2014
Informację opublikował
Renata Bilińska
Data publikacji
6 listopada 2014
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 do SIWZ Informacja
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Bilińska
Data wytworzenia
6 listopada 2014
Informację opublikował
Renata Bilińska
Data publikacji
6 listopada 2014
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Bilińska
Data wytworzenia
6 listopada 2014
Informację opublikował
Renata Bilińska
Data publikacji
6 listopada 2014
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Bilińska
Data wytworzenia
6 listopada 2014
Informację opublikował
Renata Bilińska
Data publikacji
6 listopada 2014
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin