ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ I NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY SOCHOCIN • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI…

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ I NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY SOCHOCIN

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
24 października 2014, 9:30
rozpoczęcie
24 października 2014 • Gmina Sochocin, Urząd Gminy Sochocin 09-110 Sochocin ul. Guzikarzy 9

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

tel. (023) 661-80-25, fax (023) 23/661 80 55,

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EURO, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.).

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

www.sochocin.pl

Adres pod którym można uzyskać SIWZ w wersji papierowej:

Urząd Gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie .

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Krawczyk
Data wytworzenia
10 października 2014
Informację opublikował
Renata Krawczyk
Data publikacji
10 października 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
14 października 2014
Nazwa pliku
Pyania i odpowiedzi.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 października 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 października 2014
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Krawczyk
Data wytworzenia
10 października 2014
Informację opublikował
Renata Krawczyk
Data publikacji
10 października 2014
Nazwa pliku
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Krawczyk
Data wytworzenia
10 października 2014
Informację opublikował
Renata Krawczyk
Data publikacji
10 października 2014
Nazwa pliku
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Krawczyk
Data wytworzenia
10 października 2014
Informację opublikował
Renata Krawczyk
Data publikacji
10 października 2014
Nazwa pliku
Załaczniki do SIWZ od nr 1 do nr 7
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Krawczyk
Data wytworzenia
10 października 2014
Informację opublikował
Renata Krawczyk
Data publikacji
10 października 2014
Informację zmienił
Renata Krawczyk
Data ostatniej zmiany
10 października 2014
Nazwa pliku
Załacznik nr 8 Wzór umowy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Krawczyk
Data wytworzenia
10 października 2014
Informację opublikował
Renata Krawczyk
Data publikacji
10 października 2014
Nazwa pliku
Załacznik nr 9-Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Renata Krawczyk
Data wytworzenia
10 października 2014
Informację opublikował
Renata Krawczyk
Data publikacji
10 października 2014
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin