Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap II a . • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w…

Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap II a .

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
8 sierpnia 2013, 9:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guziakrzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
8 sierpnia 2013, 9:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guziakrzy 9, 09-110 Sochocin

Sochocin: Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap II a .
Numer ogłoszenia: 291192 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sochocin , ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, woj. mazowieckie, tel. 23 6618001 lub 6618013 wew.28, faks 23 6618055.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sochocin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
24 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
24 lipca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
24 lipca 2013
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
24 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
24 lipca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
24 lipca 2013
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
24 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
24 lipca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
24 lipca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 czerwca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 czerwca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 czerwca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 czerwca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 czerwca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 czerwca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - projekt umowy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
24 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
24 lipca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
24 lipca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
24 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
24 lipca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
24 lipca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
24 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
24 lipca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
24 lipca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - wykaz usług
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
24 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
24 lipca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
24 lipca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 - wykaz osób
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
24 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
24 lipca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 5a
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 czerwca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 czerwca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 5b - plany zagospodarowania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 czerwca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 czerwca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 5c - plany zagospodarowania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 czerwca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 czerwca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 5d - plany zagospodarowania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
21 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 czerwca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
21 czerwca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 5e - plany zagospodarowania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 czerwca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 czerwca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 5f - plany zagospodarowania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 czerwca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 czerwca 2013
Nazwa pliku
Załacznik nr 5g - plany zagospodarowania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 czerwca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 czerwca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 5h - plany zagospodarowania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 czerwca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 czerwca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 5I - plany zagospodarowania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 czerwca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 czerwca 2013
Nazwa pliku
Załącznik 5J
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
2 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
2 lipca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
3 lipca 2013
Nazwa pliku
Załączniki od nr 6 do nr 16 - Szczegółowe specyfikacje techniczne
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 czerwca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 czerwca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 17 - Przedmiar robót
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 czerwca 2013
Nazwa pliku
Załącznik nr 18 - Przedmiar robót
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 czerwca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 czerwca 2013
Nazwa pliku
Pytania i odpowiedzi
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
2 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
2 lipca 2013
Nazwa pliku
Profile podłużne
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
2 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
2 lipca 2013
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin