„Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń oraz maszyn będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. z o.o.” • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń oraz maszyn będących…

„Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń oraz maszyn będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. z o.o.”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
7 stycznia 2021, 10:00 • Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. 09-110 Sochocin, ul. Żeromskiego 21
rozpoczęcie
7 stycznia 2021, 10:10 • Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń oraz maszyn będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. z o.o., w łącznej szacunkowej ilości:

- olej napędowy – około 40 000 dm³,

- benzyna bezołowiowa 95 – około 1 200 dm³.

Wspólny Słownik Zamówień:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 – Benzyna bezołowiowa

Olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa 95 muszą spełniać polskie normy oraz odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z późn.zm).

W przypadku zmiany przywoływanych wyżej Norm jakościowych paliw ciekłych obowiązujących w Unii Europejskiej paliwa będące przedmiotem dostawy powinny posiadać jakość uwzględniającą takie zmiany od dnia ich obowiązywania

Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zmówienia. Zamawiający zastrzega uzależnienie realizacji zamówienia w zależności od sukcesywności potrzeb. Obniżenie ilości zakupionego paliwa może nastąpić m.in. w przypadku zmiany rodzaju i zakresu świadczonych usług, wycofaniu z eksploatacji pojazdów spółki lub reorganizacji zakładu. Nie wykorzystanie ilości paliw wskazanych w SIWZ nie uprawnia wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec zamawiającego.

Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego ON

Zakup benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego ON musi być realizowany (stacja paliw) w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego. Dostawy benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego ON będą realizowane poprzez bezgotówkowe tankowanie do zbiorników i urządzeń należących do zamawiającego, sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb, na stacji paliw wskazanej przez wykonawcę. Wykonawca zapewni bezgotówkowy sposób transakcji. Podczas tankowania rejestrowana będzie ilość i rodzaj pobranego paliwa. Tankowanie każdorazowo będzie dokumentowane wpisem w asygnacie paliwowej na stacji paliw. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, stan licznika tankowanego pojazdu/maszyny w przypadku ON w dniu tankowania, ilość, rodzaj paliwa, cena 1 dm³ paliwa, wartość zakupionego paliwa po uwzględnieniu oferowanego upustu z wyszczególnieniem nazwiska i imienia użytkownika. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego ON w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych, przy zachowaniu następujących warunków:

- Wykonawca zobowiązuje się do wydania zamawiającemu kart paliwowych bezpłatnie w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania i rozliczenia zamówienia,

- Wykonawca do każdej faktury będzie dołączał zestawienie transakcji w poszczególnym okresie rozliczeniowym w formie papierowej zawierające co najmniej datę zakupu, ilość pobranego paliwa, stan licznika tankowanego pojazdu/maszyny w przypadku ON w dniu tankowania, rodzaj paliwa, cenę detaliczną za 1 dm³ oraz upust, nr karty, wartość transakcji.

Zamawiający preferuje możliwość każdorazowego dostarczania oleju napędowego ON do miejsca przez niego wskazanego w ilości minimalnie 200 litrów, na odległość nie większą jak 5 km od siedziby Wykonawcy, środkami, którymi dysponuje Wykonawca. Byłyby to zamówienia do maszyn ciężkich, wolnobieżnych, których dojazd do stacji, tak samo jak przestój robót w trakcie przejazdu maszyny do stacji benzynowej i z powrotem generowałby znaczne koszty. Wspomniane środki jakimi do tych potrzeb dysponowałby Wykonawca muszą pozwolić na dostawę oleju napędowego ON jedynie od stacji benzynowej do punktu wskazanego i na każdorazowe zamówienie Zamawiającego. Zamówienie takie może być dokonane telefonicznie. Zamawiający nie przewiduje możliwości magazynowania paliw na swoim terenie. Podobnie jak w przypadku tankowania na stacji tak i w tym wypadku tankowanie będzie dokumentowane wpisem w asygnacie paliwowej. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, stan licznika tankowanego pojazdu/maszyny w przypadku ON w dniu tankowania, ilość, rodzaj paliwa, cena 1 dm³ paliwa, wartość zakupionego paliwa po uwzględnieniu oferowanego upustu z wyszczególnieniem nazwiska i imienia użytkownika.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
23 grudnia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
23 grudnia 2020
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
23 grudnia 2020
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
12 stycznia 2021
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
12 stycznia 2021
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
14 stycznia 2021
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 stycznia 2021
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 stycznia 2021
Nazwa pliku
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
23 grudnia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
23 grudnia 2020
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
23 grudnia 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
23 grudnia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
23 grudnia 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
23 grudnia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
23 grudnia 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
23 grudnia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
23 grudnia 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
23 grudnia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
23 grudnia 2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
23 grudnia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
23 grudnia 2020
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin