Wzory dokumentów • Praca • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Praca » Wzory dokumentów
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
29 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
29 października 2021
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
29 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
29 października 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
29 października 2021
Nazwa pliku
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
29 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
29 października 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
29 października 2021
Nazwa pliku
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
29 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
29 października 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
29 października 2021
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
29 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
29 października 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
15 marca 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin