Marzanna Kucharzak • Oświadczenia majątkowe • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Oświadczenia majątkowe » Marzanna Kucharzak

Marzanna Kucharzak

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
14 (Część A)

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 25 wew. 32

Zadania

Do zakresu zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) kierowanie i organizacja pracy Wydziału Finansów i Budżetu;
2) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
3) wykonywanie i koordynacja prac związanych z opracowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy oraz jej zmian;
4) wykonywanie i koordynacja prac związanych z corocznym opracowywaniem uchwały budżetowej Gminy oraz jej zmian;
5) analiza realizacji budżetu Gminy oraz opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
6) opracowywanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy,
7) dokonywanie wstępnego rachunku ekonomicznego planowanych działań Gminy;
8) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji;
9) stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu (w całości i w poszczególnych pozycjach), a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań;
10) sporządzanie sprawozdań budżetowych;
11) sporządzanie sprawozdań o stanie środków trwałych;
12) rozliczanie uzyskanych dotacji na zadania zlecone;
13) prowadzenie rachunkowości, w tym:
a) opracowanie zasad polityki rachunkowości,
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
c) inwentaryzacja aktywów i pasywów,
d) wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów,
e) sporządzanie sprawozdań finansowych,
f) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji;
14) dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
15) dokonywanie czynności związanych ze spłatą i obsługą długu;
16) współpraca z bankiem obsługującym budżet i jednostkami kredytującymi inwestycje;
17) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych Gminy;
18) wykonywanie zadań w zakresie przeprowadzenia oraz rozliczenia wyników inwentaryzacji;
9
19) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy oraz z kierownikami wydziałów i pracownikami Urzędu w zakresie finansowania i realizacji bieżących zadań.
Pokaż metkę
Nazwa
Skarbnik Miasta i Gminy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 sierpnia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 sierpnia 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
4 stycznia 2021
Nazwa
Marzanna Kucharzak
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
27 lutego 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
27 lutego 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
19 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe ze 2012 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 lipca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 lipca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 lipca 2014
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 listopada 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 listopada 2016
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
8 listopada 2016
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 listopada 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 listopada 2016
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 października 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 października 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 października 2017
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
17 lipca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
17 lipca 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
17 lipca 2019
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
19 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
19 września 2019
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
21 października 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 października 2020
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
26 sierpnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 sierpnia 2021
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
14 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 września 2022
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
14 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 września 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin