Marzanna Kucharzak • Oświadczenia majątkowe • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Oświadczenia majątkowe » Marzanna Kucharzak

Marzanna Kucharzak

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
2 (Parter)

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 25 wew. 41

Zadania

Do zadań Sekretarza Miasta i Gminy należy

1) współpraca z Burmistrzem w zakresie zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu;

2) koordynowanie prac związanych z opracowaniem i aktualizacją regulaminów i innych dokumentów określających funkcjonowanie urzędu, w tym regulaminu organizacyjnego;

3) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i aktualizacją statutu gminy;

4) koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem planów pracy, sprawozdań z ich realizacji oraz zarzadzania ryzykiem w urzędzie;

5) przygotowywanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze we współpracy z kierownikiem Wydziału Organizacyjnego;

6) organizowanie i przeprowadzanie służby przygotowawczej we współpracy
z kierownikami wydziałów i samodzielnymi stanowiskami;

7) organizowanie dostępu do bazy obowiązujących przepisów prawnych dla pracowników urzędu;

8) prowadzenie spraw z zakresu szkoleń pracowników urzędu oraz organizowanie wewnętrznych szkoleń pracowników;

9 realizacja zadań związanych z oceną pracy pracowników urzędu oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

10) nadzór nad prawidłowym przygotowywaniem przez pracowników projektów uchwał;

11) współpraca z koordynatorem czynności kancelaryjnych w zakresie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych określonych w wytycznych Burmistrza przez pracowników urzędu;

12) nadzór nad realizacją zadań z zakresu dostępu do informacji publicznej;

13) nadzór nad realizacją zadań z zakresu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;

14) przygotowywanie raportów i opracowań na sesje rady oraz na uroczystości okolicznościowe i inne spotkania na polecenie Burmistrza;

15) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów na terenie gminy;

16) prowadzenie dokumentacji związanej z przygotowywaniem na polecenie Burmistrza wniosków w sprawie odznaczeń państwowych;

17) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

18) dekretowanie korespondencji wpływającej do urzędu w zastępstwie Burmistrza;

19) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza w zakresie określonym przepisami obowiązującego prawa;

20) zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności na podstawie udzielonych upoważnień;

21) wykonywanie zadań związanych z zatwierdzaniem płatności, w tym w systemie elektronicznym;

22) współpraca z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury i Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną w zakresie tworzenia, łączenia, przekształcania, nadawania statutów instytucjom kultury;

23) współpraca z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej związana z tworzeniem, przekształcaniem, nadawaniem statutów;

24) pełnienie funkcji pełnomocnika Burmistrza do spraw ochrony informacji niejawnych i realizacja zadań w tym zakresie.

25) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza;

Pokaż metkę
Nazwa
Sekretarz Miasta i Gminy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 sierpnia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 sierpnia 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
6 września 2021
Nazwa
Marzanna Kucharzak
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
27 lutego 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
27 lutego 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
19 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
17 lipca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
17 lipca 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
27 lutego 2024
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 października 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 października 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 października 2017
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 listopada 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 listopada 2016
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 listopada 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 listopada 2016
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
8 listopada 2016
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 lipca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 lipca 2014
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe ze 2012 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 lipca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
19 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
19 września 2019
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
21 października 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 października 2020
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
26 sierpnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 sierpnia 2021
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
14 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 września 2022
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
14 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 września 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin