Lilianna Adamska • Oświadczenia majątkowe • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Oświadczenia majątkowe » Lilianna Adamska

Lilianna Adamska

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 01 wew. 35

Zadania

Do zadań Kierownika USC należy:
•prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego związanych z nimi spraw rodzinno-opiekunczych, a w szczególności:
•rejestracji urodzin, malzenstw, zgon6w
•prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych i skorowidzów
•dokonywanie aktualizacji ksiąg stanu cywilnego poprzez nanoszenie dodatkowych wzmianek na marginesie aktu i przypisków na podstawie postanowień sądowych, decyzji administracyjnych oraz zawiadomień innych USC
•sporządzania i wydawania odpis6w akt6w stanu cywilnego oraz zaświadczeń
•przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych
przyjmowania oświadczeń wynikających z prawa 0 aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
•wydawanie wypisów z aktów stanu cywilnego
•wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństw wyznaniowych w kościołach i związkach wyznaniowych
•wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą
•wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu do zawarcia małżeństwa
•wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
-odtworzenia aktu,
-ustalenia treści aktu,
-uzupełnienia aktu o brakujące dane,
-sprostowania aktu,
-wpisanie treści aktu sporządzonego za granicą
wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imienia i nazwiska
•zawiadamianie innych USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych o zmianach zachodzących w aktach stanu cywilnego
•przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka poczętego lub narodzonego przez ojca dziecka
•sporządzanie sprawozdań statystycznych dla Urzędu Statystycznych w zakresie
urodzeń, małżeństw i zgonów
• organizowanie uroczystości jubileuszowych
• przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
Pokaż metkę
Nazwa
Urząd Stanu Cywilnego › Kierownik
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
2 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
2 stycznia 2014
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Nazwa
Lilianna Adamska
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 lipca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
30 października 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
30 października 2019
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
30 października 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
30 października 2019
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
17 lipca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
17 lipca 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
27 lutego 2024
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 lipca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 lipca 2014
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
19 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
19 września 2019
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
21 października 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 października 2020
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
26 sierpnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 sierpnia 2021
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
14 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 września 2022
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin