Elżbieta Krauze • Oświadczenia majątkowe • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Oświadczenia majątkowe » Elżbieta Krauze

Elżbieta Krauze

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
2 (Parter)

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 25 wew. 41

Zadania

Do obowiązków Sekretarza należy:

1. Opracowywanie i przedkładanie Wójtowi propozycji zmian w organizacji Urzędu
w celu stałego podnoszenia jakości pracy oraz optymalizacji kosztów funkcjonowania;
2. Organizacja pracy w Urzędzie a w szczególności pilnowanie terminowości spraw wpływających do Urzędu w systemie EZD;
3. Opracowywanie, przedkładanie Wójtowi propozycji zmian i koordynacja nad pracami związanych z aktualizacją statutu Gminy;
4. Opracowywanie propozycji zmian i aktualizacji regulaminów i innych dokumentów
określających funkcjonowanie Urzędu i przedkładanie do akceptacji Wójta;
5. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr Urzędu, w tym organizowanie wewnętrznych szkoleń pracowników;
6. Nadzór, odpowiedzialność i koordynacja dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie;
7. Zapewnienie bezpieczeństwa danych i informacji przetwarzanych w Urzędzie
8. Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych i realizacja zadań w tym
zakresie, a w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci informatycznych,
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie informacji niejawnych,
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
5) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
6) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających prowadzonych w
stosunku do osób ubiegających się o stanowiska pracy lub zlecenia pracy, z którymi liczy się dostęp do informacji niejawnych;
7)prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
9.Prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
1)prowadzenie ewidencji i rejestrów w sprawach ochrony informacji niejawnych,
2)sprawowanie nadzoru nad obiegiem informacji niejawnych,
3)udostępnianie informacji niejawnych i egzekwowanie zwrotu wydanych informacji niejawnych,
4)sporządzanie dokumentów i materiałów niejawnych,
zapewnienie ochrony przechowywanych informacji niejawnych i bezpiecznego przechowywania,
10.Pełnienie funkcji pełnomocnika Wójta do spraw wyborów- Urzędnika Wyborczego;
11. Przeprowadzenie czynności organizacyjnych w celu przeprowadzenie wyborów,
referendów i spisów powszechnych na terenie gminy;
12. Nadzór i koordynowanie oraz kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;
13.Odpowiedzialność i nadzór prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych przez pracowników Urzędu, współpraca z koordynatorem czynności kancelaryjnych;
14. Przygotowywanie odpowiedzi na pytania i interpelacje spraw dotyczących kwestii
poruszanych na sesjach Rady we współpracy z kierownikami wydziałów;
15. Analiza i przygotowywanie podsumowań sesji dla Wójta;
16. Przygotowywanie opracowań na sesje Rady oraz uroczystości okolicznościowe na polecenie Wójta;
17. Analiza treści projektów uchwal Rady i zarządzeń Wójta pod względem aktualności prawa lokalnego;
18.Bezpośredni nadzór nad podległymi samodzielnymi stanowiskami;
19.Nadzór nad realizacją kontroli zarządczej w Urzędzie;
20.Planowanie pracy we współpracy z kierownikami wydziałów ;
21.Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
22.Monitorowanie zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i przekazywanie kierownikom wydziałów;
23.Nadzór i odpowiedzialność nad prawidłowym przygotowywaniem przez pracowników projektów uchwał;
24.Przygotowywanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze oraz sporządzaniem opisów stanowisk we współpracy ze stanowiskiem ds. kadr na polecenie Wójta;
25.Organizowanie i przeprowadzanie służby przygotowawczej;
26.Organizowanie prowadzenia spraw z zakresu szkoleń pracowników Urzędu oraz organizowanie wewnętrznych szkoleń pracowników;
27.Dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu w zastępstwie Wójta;
28.Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków w sprawie odznaczeń państwowych;
29.Wykonywanie zadań związanych z zatwierdzaniem płatności, w tym w systemie elektronicznym w zastępstwie Wójta;
30.Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta w zakresie określonym przepisami obowiązującego prawa;
31.Zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności na podstawie udzielonych upoważnień;
32.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną w zakresie tworzenia, łączenia, przekształcania, nadawania statutów instytucjom kultury;
33.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej związana z tworzeniem, przekształcaniem, nadawaniem statutów oraz z powierzaniem zadań gminy z zakresu pomocy społecznej;
Pokaż metkę
Nazwa
Sekretarz Gminy
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 sierpnia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 sierpnia 2015
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Nazwa
Elżbieta Krauze
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
27 lutego 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
27 lutego 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
19 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 lipca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 lipca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 lipca 2014
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 listopada 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 listopada 2016
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 listopada 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 listopada 2016
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
8 listopada 2016
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 października 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 października 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 października 2017
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
17 lipca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
17 lipca 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
17 lipca 2019
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
19 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
19 września 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
19 września 2019
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)