Barbara Woźniak • Oświadczenia majątkowe • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Oświadczenia majątkowe » Barbara Woźniak

Barbara Woźniak

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 01 wew. 50

Zadania

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw działalności gospodarczej należy:

1) wykonywanie zadań z zakresu działalności gospodarczej;

2) opracowywanie projektów: gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i zapewnienie ich realizacji;
3) wykonywanie zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
4) wykonywanie zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych na terenie gminy;

5) prowadzenie spraw z zakresu przewozów regularnych oraz transportu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6) prowadzenie ewidencji kąpielisk, pół biwakowych, świadczonych usług hotelarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

7) zapewnienie obsługi administracyjnej zebrań wiejskich i prowadzenie dokumentacji sołectw;

8) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem statutów sołectw oraz ich aktualizacją, przygotowywanie projektów statutów;

9) prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem własnoręczności podpisu należących do właściwości Burmistrza.

Pokaż metkę
Nazwa
Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 maja 2017
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
12 sierpnia 2022
Nazwa
Barbara Woźniak
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
27 lutego 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
27 lutego 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
19 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
19 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
19 września 2019
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe 2014r. - luty.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
17 lipca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
17 lipca 2014
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe 2014r. - kwiecień.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
17 lipca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
17 lipca 2014
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
21 października 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 października 2020
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
26 sierpnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 sierpnia 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin