Agnieszka Wiśniewska • Oświadczenia majątkowe • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Oświadczenia majątkowe » Agnieszka Wiśniewska

Agnieszka Wiśniewska

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
18 (Część B)

Kontakt

e-mail:
telefon:
23-661-80-01 wew.12

Zadania

Zadania:

· planowanie pracy Wydziału.

· organizowanie i monitorowanie pracy w Wydziale.

· motywowanie pracowników Wydziału.

· dokonywanie okresowej oceny pracy pracowników wydziału.

· przekazywanie informacji i materiałów na stronę internetową Urzędu i do gazety.

· prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:

· prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

· prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek

organizacyjnych,

· przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

· prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu,

· prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną zdrowia pracowników Urzędu,

· prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw pracowników Urzędu,

· opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji

· dotyczących pracowników,

· prowadzenie dokumentacji związanej z doskonaleniem zawodowym i dokształcaniem

pracowników Urzędu,

· kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych,

· współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Sądem Rejonowym i innymi instytucjami w zakresie organizowania prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych.

· prowadzenie rejestru zarządzeń, obwieszczeń i ogłoszeń Wójta:

· przekazywanie zarządzeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

· prowadzenie rejestru umów cywilno – prawnych.

· zapewnienie obsługi prawnej Urzędu, jednostek organizacyjnych, Rady Gminy oraz

sołectw.

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Kadr Oświaty i Spraw Organizacyjnych. › Kierownik
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 stycznia 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
27 kwietnia 2015
Nazwa
Agnieszka Wiśniewska
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
27 lutego 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
27 lutego 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
19 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 lipca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 lipca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 lipca 2014
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 listopada 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 listopada 2016
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 listopada 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 listopada 2016
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
8 listopada 2016
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 października 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 października 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 października 2017
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)