Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Płońsku. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Płońsku.

status
zamknięty
data wystawienia
17 września 2015, 9:56
data ważności
5 października 2015

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w siedzibie Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Związku Walki Młodych 10 w pok. nr 200 na II piętrze w terminie od 2 do 22 października 2015 roku, w godzinach od 10:00 - 14:00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo- kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 142011 2.0006 Drożdżyn jednostka ewidencyjna 142011_2 Sochocin.

Dokumentacja tego projektu, składa się z:

- rejestr gruntów,

- rejestru budynków,

- rejestru lokali,

- kartoteki budynków,

- kartoteki lokali,

- mapy ewidencyjnej

opracowana została na podstawie art. 4 ust. la pkt. 2), art. 20 ust. 1-3 i 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 520 t. j.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 roku poz. 542 t. j.).

Wszyscy zainteresowani maja prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
17 września 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
17 września 2015
Nazwa pliku
Zawiadomienie
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
17 września 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
17 września 2015
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)