Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach…

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych.

status
zamknięty
data wystawienia
25 września 2014, 13:11
data ważności
31 października 2014

Sochocin, 17 września 2014

KOS.6220.4.2014

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17.09.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych poprzez posadowienie jednego dystrybutora na olej napędowy i benzynę na działce nr ew. 618/4 w miejscowości Sochocin.

Informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sochocin (pokój nr 11) od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600..

z up. WÓJTA

/-/ Maria Żuławnik

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
24 września 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
24 września 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
25 września 2014
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)