Wymiana kotłów grzewczych • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Wymiana kotłów grzewczych

Wymiana kotłów grzewczych

status
zamknięty
data wystawienia
26 marca 2018, 11:07
data ważności
16 kwietnia 2018

WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Poddziałanie 4.3.1 ,,Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Typ projektu: Ograniczenie ,,niskiej emisji”

W ramach w/w projektu właściciele budynków mieszkalnych będą mieć możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w wysokości 80% kosztów. Pozostałą część 20% pokrywa właściciel budynku.

Projekt będzie realizowany tylko w przypadku pozyskania dofinansowania przez Gminę Sochocin.

Dofinansowaniu podlega wymiana/modernizacja źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła/ systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę.

Szczegółowe informacje w zakresie kosztów podlegających dofinansowaniu sprecyzowane zostaną po ogłoszeniu konkursu o dofinansowanie.

Wyłączone są zadania już wykonane.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się wraz z ankietą do Urzędu Gminy Sochocin, sekretariat, w terminie do 16.04.2018 r.

W miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza.

Uwaga:

Zakup kotłów dokonuje gmina. Gmina jest stroną w umowie z MJWPU i rozlicza się z MJWPU.

Sprawę prowadzi: Dariusz Wiśniewski

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Tel.: (23) 661 80 01 wew. 29.

e-mail: dariusz.wisniewski@sochocin.pl

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 marca 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 marca 2018
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
26 marca 2018
Nazwa pliku
Deklaracja przystąpienia do projektu
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 marca 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 marca 2018
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
29 marca 2018
Nazwa pliku
Informacja Wójta Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
26 marca 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
26 marca 2018
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)