Ogłoszenie w sprawie rzeczoznawcy. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenie w sprawie rzeczoznawcy.

Ogłoszenie w sprawie rzeczoznawcy.

status
zamknięty
data wystawienia
3 października 2014, 19:08
data ważności
8 października 2014

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Sochocin
z dnia 25 września 2014 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 i § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161)

o g ł a s z a m

przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Wnioski przyjmowane są w terminie do 07.10.2014r. w Urzędzie Gminy Sochocin pokój 11.

Wymagania:
1) miejsce zamieszkania na terenie Gminy Sochocin;

2) wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

2) ukończenie studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcących w zawodach rolniczych i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcących w zawodach innych niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym,

6) złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.


Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Druki wniosków dostępne są w tutejszym Urzędzie (pok. nr 11) oraz na stronie internetowej www.sochocin.pl

W Ó J T

/-/ mgr Anna Zwierzchowska

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
3 października 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
3 października 2014
Nazwa pliku
Ogłoszenie
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
3 października 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
3 października 2014
Nazwa pliku
Załączniki
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
3 października 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
3 października 2014
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)