Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 28.05.2020 roku • Ogłoszenia • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 28.05.2020 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 28.05.2020 roku

status
zamknięty
data wystawienia
29 maja 2020, 14:55
data ważności
15 czerwca 2020

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 28.05.2020 roku

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam strony i społeczeństwo

że w dniu 28.05.2020r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb – Biele”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sochocin (pokój nr 9) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 01.06.2020 r.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Soćko-Ruszkowska
Data wytworzenia
29 maja 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
29 maja 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
29 maja 2020
Nazwa pliku
Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 28.05.2020 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Soćko-Ruszkowska
Data wytworzenia
29 maja 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
29 maja 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
29 maja 2020
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin