Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o przystąpieniu do…

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin.

status
zamknięty
data wystawienia
18 czerwca 2014, 15:51
data ważności
18 lipca 2014

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOCHOCIN

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2013 poz. 1235) ogłaszam rozpoczęcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin w granicach administracyjnych Gminy Sochocin.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy i składać wnioski dotyczące w/w postępowania w terminie do dnia 18 lipca 2014 r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email; klaudia.giranowska@sochocin.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sochocin. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 czerwca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 czerwca 2014
Nazwa pliku
Wniosek
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 czerwca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 czerwca 2014
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)