Realizacja obowiązku meldunkowego - wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego. • Urząd Stanu Cywilnego • Wydziały • Procedury i wnioski • e-urzad • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » e-urzad » Procedury i wnioski » Wydziały » Urząd Stanu Cywilnego » Realizacja obowiązku meldunkowego - wymeldowanie z pobytu stałego …

Realizacja obowiązku meldunkowego - wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego.

Wnioski:

Urząd Gminy Sochocin

Urząd Stanu Cywilnego

Wersja z dnia 01.03.2019 r.

Realizacja obowiązku meldunkowego

- wymeldowanie z pobytu stałego
lub czasowego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. W zależności od sytuacji formularz:

- „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego”

- „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”

- „Zgłoszenie pobytu stałego” - z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego,

- „Zgłoszenie pobytu czasowego” - z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu czasowego na terenie miasta .

-

Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.

Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

2. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie- jeżeli zostało udzielone wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa.

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie z pobytu czasowego lub stałego – jeżeli wystąpi o nie strona.

Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport.

Druki można otrzymać:

· w Urząd Gminy Sochocin pok.19

· na stronie internetowej Urzędu Gminy www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Za wydanie zaświadczenia - 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Niezwłocznie - przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się na wniosek

2. W przypadku gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział:

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Sochocin

pok.19,

tel.23 6618001 w.24.

V. TRYB ODWOŁAWCZY,

1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie Urzędu, lub za pośrednictwem poczty.

VI. UWAGI

Szczegółowe informacje na stronie obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.),

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
(Dz.U. z 2017 roku poz.2111 )

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.

Pokaż metkę
Nazwa
Realizacja obowiązku meldunkowego - wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
18 marca 2019
Nazwa
Pełnomocnictwo
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Nazwa
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
18 marca 2019
Nazwa
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
18 marca 2019
Nazwa
Zgłoszenie pobytu stałego.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
18 marca 2019
Nazwa
Zgłoszenie pobytu czasowego.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
18 marca 2019
Nazwa
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 października 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 października 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
16 marca 2020
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)