Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu Cywilnego • Wszystkie • Procedury i wnioski • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Procedury i wnioski » Wszystkie » Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu…

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu Cywilnego

Nazwa sprawy: Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu Cywilnego

I. Podstawa prawna

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 788)

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 1282)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9 Urząd Stanu Cywilnego Sochocin, ul. Guzikarzy 8a, Tel. 23 661 80 01, 661 80 13, 661 8025 w. 35

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

Odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku kawalera i panny.

Do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość

Odpisy skrócone aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie w przypadku osób rozwiedzionych.

Do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość

Odpisy skrócone aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka w przypadku wdowców

Do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość.

V. Wymagane załączniki

VI. Wymagane dokumenty

Złożenie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

VII. Opłaty

Opłata skarbowa: za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po zgłoszeniu się do USC

IX. Tryb odwoławczy

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC.

Pokaż metkę
Nazwa
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu Cywilnego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 marca 2013
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin