Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego • Wszystkie • Procedury i wnioski • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Procedury i wnioski » Wszystkie » Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

Nazwa sprawy: Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.04.1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.

Nr139,poz 993 ze zmianami).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy nr 9

Wydział Kadr i Organizacji

Tel. 23 6618001,6618025,6618013 w 24

poniedziałek-czwartek 8-16

piątek 8-17

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Pokój nr 19 Longina Włodarska

IV. Wymagane wnioski

Ustne zgłoszenie interesanta

V. Wymagane załączniki

VI. Wymagane dokumenty

Do okazania dokument ze zdjęciem.

VII. Opłaty

Nie pobiera się

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Pokaż metkę
Nazwa
Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 stycznia 2014
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin