Wydawanie dowodów osobistych • Wszystkie • Procedury i wnioski • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Procedury i wnioski » Wszystkie » Wydawanie dowodów osobistych

Wydawanie dowodów osobistych

Wnioski:


Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Urząd Stanu Cywilnego

Wersja z dnia

01.03.2019 r.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej i elektronicznej oraz odbiór dowodu

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wszystkie niezbędne informacje na temat składania wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz odbioru dowodu osobistego ,uzyskają Państwo na stronie internetowej obywatel.gov.pl

II. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19, Tel. 23 6618001 w 24

III. UWAGI:

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1464 ze zm.)

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, uniemożliwienia zwrotu (Dz. U. z 2017 r. poz. 212 ze zm.).

3) ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Pokaż metkę
Nazwa
Wydawanie dowodów osobistych
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 stycznia 2014
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 stycznia 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
16 marca 2020
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin